werk

De Verzamelde Werken van Huizinga verschenen tussen 1948 en 1953 in negen delen bij uitgeverij Tjeenk Willink in Haarlem.  De artikelen en studies zijn thematisch gerangschikt in acht delen. Het negende deel bevat de registers en een bibliografie van de gepubliceerde werken van Huizinga in chronologische volgorde.

In zijn Inventaris van het archief van Johan Huizinga & Bibliografie 1897-1997 (1998) continueerde Anton van der Lem de bibliografie, met inbegrip van de Huizinga-publicaties die de redactie van de Verzamelde Werken waren ontgaan. Van der Lems werk is ook als beschikbaar als digitale versie.

Sinds oktober 2019 zijn de Verzamelde Werken online beschikbaar via de website van de DBNL, resultaat van een samenwerkingsproject van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en de Universitaire Bibliotheken Leiden.

1. Oud-Indië – Nederland
2. Nederland
3. Cultuurgeschiedenis I
4. Cultuurgeschiedenis II
5. Cultuurgeschiedenis III
6. Biografie
7. Geschiedwetenschap – Hedendaagsche Cultuur
8. Universiteit, Wetenschap en Kunst
9. Register 

work

Huizinga’s Verzamelde Werken were published in nine volumes between 1948 and 1953 by publishing house Tjeenk Willink in Haarlem. The articles and studies were arranged by subject in eight volumes. The ninth volume contains the indexes and a bibliography of Huizinga’s publication in chronological order.

In his Inventaris van het archief van Johan Huizinga & Bibliografie 1897-1997 (1998) Anton van der Lem continued the bibliography including the Huizinga publications that the editors of the Verzamelde Werken had missed. Van der Lem’s work is also available in a digital version.

Since October 2019 de Verzamelde Werken are available online at the DBNL website, resulting from a collaboration between the Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren and Universitaire Bibliotheken Leiden.

1. Oud-Indië – Nederland
2. Nederland
3. Cultuurgeschiedenis I
4. Cultuurgeschiedenis II
5. Cultuurgeschiedenis III
6. Biografie
7. Geschiedwetenschap – Hedendaagsche Cultuur
8. Universiteit, Wetenschap en Kunst
9. Register

 

Autumntide of the Middle Ages, eerste volledige vertaling van Herfsttij in het Engels door Diane Webb – Leiden, May, 2020. – First full translation of Herfsttij from the Dutch by Diane Webb.

Erasmus, Basel 1928. Duitse vertaling – Translation in German.

Homo ludens, Haarlem 1938. Eerste Nederlandse editie – First edition in Dutch.

Verzamelde Werken, Haarlem, 1948-1953, deel I – First volume of the collected works of Huizinga.