Colofon

Huizinga Online is vervaardigd door Universitaire Bibliotheken Leiden, met medewerking van: Prof. Dr. Léon Hanssen (Tilburg University), Prof. Dr. Wessel E. Krul (Rijksuniversiteit Groningen), Prof. Dr. Willem Otterspeer (Universiteit Leiden), Dr. Bernhard Ridderbos (Rijksuniversiteit Groningen),  Prof. Dr. Graeme Small (University of Durham).

Het Huizinga-archief is gedigitaliseerd met steun van Metamorfoze, Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed, de Verzamelde werken met steun van DBNL , de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

Contactpersonen Universitaire Bibliotheken Leiden
Anton van der Lem, Scaliger Fellow

Mart van Duijn, conservator archieven en moderne handschriften

colophon

Huizinga Online is realized by Leiden University Libraries, in cooperation with Prof. Dr. Léon Hanssen (Tilburg University), Prof. Dr. Wessel E. Krul (University of Groningen), Prof. Dr. Willem Otterspeer (Leiden University), Dr. Bernhard Ridderbos (University of Groningen), and Prof. Dr. Graeme Small (University of Durham).

Huizinga’s archive has been digitized with the support of Metamorfoze, the (Dutch) National Programme for the Preservation of Paper Heritage, his Verzamelde werken with the support of DBNL, the Digital Library for Dutch Literature

Contacts in Leiden University Libraries
Anton van der Lem, curator of rare books
Mart van Duijn, curator of archives and postmedieval manuscripts