papieren

Archief

Het Huizinga-archief van de Universitaire Bibliotheken Leiden omvat correspondentie, personalia, aantekeningen en vele manuscripten: van collegereeksen, boeken, artikelen, recensies en andere stukken. Het is in WO II gedeponeerd en in 1946 geschonken door de weduwe Huizinga-Schölvinck. Deze is later aangevuld met enkele schenkingen van de kinderen van Huizinga.

In 1998 publiceerde Anton van der Lem zijn Inventaris van het archief van Johan Huizinga – Bibliografie 1897-1997. Deze publicatie is ook beschikbaar als digitale versie.

Dankzij een subsidie van Metamorfoze, Nationaal Programma voor het Behoud van Papieren Erfgoed, kon het in Leiden berustende Huizinga-archief gedigitaliseerd worden. Het wordt thans online beschikbaar gesteld via een Collection guide met inventarisbeschrijvingen van waaruit naar de images gelinkt wordt.

 

Correspondentie: uitgaven

Huizinga correspondeerde met familieleden en vrienden, met vakgenoten en promovendi in binnen- en buitenland. Die brieven schreef en ontving hij uiteraard in het Nederlands, maar ook in het Frans, Duits, Engels, Italiaans en Spaans.

Een selectie van bijna 1600 brieven van en aan Huizinga is uitgegeven door Léon Hanssen, Wessel E. Krul en Anton van der Lem: J. Huizinga, Briefwisseling (3 dln., Utrecht/Antwerpen, 1998-1991). Deze Briefwisseling in drie delen is ook online beschikbaar als digitale versie:

1. 1894-1924
2. 1925-1933

3. 1934-1945

De brieven van Huizinga in deze uitgave, met enkele toen onbekende brieven, zijn in het Duits vertaald door Annette Wunschel in: J. Huizinga, Briefe (Paderborn: Fink Verlag, 2016-2017). Deze uitgave in twee delen is niet digitaal beschikbaar.

 

Correspondentie: inventaris

Alle brieven van en aan Huizinga, gepubliceerd en ongepubliceerd, evenals na de publicatie gevonden brieven, staan in chronologische volgorde in de Inventory of the Correspondence of Johan Huizinga (2019). Na de datum, naam en plaats van de adressant of geadresseerde, volgen de beginwoorden (incipit) van de eerste regel en daarna de vindplaats van de brief.

papers

Archive

The Huizinga archive held by Leiden University Libraries contains correspondence, personal documents, notes and many manuscripts: of lecture series, monographs, articles, reviews and speeches. It was deposited in World War II and donated to the library by his widow Augusta Huizinga-Schölvinck in 1946. In later years it has been supplemented with donations by Huizinga’s children. 

In 1998, Anton van der Lem published his Inventaris van het archief van Johan Huizinga – Bibliografie 1897-1997. This publication is also available as a digital version.

The Huizinga archive was digitized with financial support of Metamorfoze, the National Programme for the Preservation of the Paper Heritage. It is online accessible via a Collection guide with detailed descriptions linking to thousands of images.

 

Correspondence: editions

Huizinga exchanged many letters with various correspondents: relatives and friends, colleagues and fellow scholars in the Netherlands and abroad. He received and sent letters in Dutch, French, German, English, Italian and Spanish. 

Almost 1600 letters have been selected and edited by Léon Hanssen, Wessel E. Krul en Anton van der Lem: J. Huizinga, Briefwisseling (Utrecht/Antwerpen 1998-1991). This publication in three volumes is also available as a digital version: 

1. 1894-1924
2. 1925-1933
3. 1934-1945

The letters from Huizinga in Briefwisseling – supplemented with some new discoveries – have all been translated into German by Annette Wunschel and published in: J. Huizinga, Briefe (Paderborn: Fink Verlag, 2016-2017). This publication in two volumes is not available online.

 

Correspondence: inventory 

Every known letter from or to Huizinga, be it published or unpublished, is listed in the Inventory of the Correspondence of Johan Huizinga (2019). This digital publication contains over 4000 entries, specifying the date of the letter, name and place of its correspondents, the first words (incipit) and its present location. 

Huizinga, Verslag van zijn reis door Indonesië (1931-1932) – Leiden, UBL – Huizinga’s account of his journey across Indonesia (1931/1932).

Brief aan J.C. van Leur, 5 oktober 1934 – Leiden, UBL – Letter to J.C. van Leur, 5 October 1934.

Huizinga, Veere. Tekening in potlood (1901) – Basel, Paul Sacher Stiftung, Archiv Kaegi – Huizinga, Veere. Drawing in pencil (1901).

 

Huizinga, Ontwerp voor een logo van de Universiteit Leiden. Tekening in inkt (1921) – Leiden, UBL, Universiteitsarchief – Huizinga, design for a logo of Leiden University. Drawing in ink (1921).