Bibliografie

Over geen Nederlandse historicus is zoveel geschreven als over Huizinga, in allerlei talen. Onderstaand overzicht vermeldt om praktische redenen de nieuwste publicatie bovenaan. Om naar een zo volledig mogelijke lijst te streven, is geen onderscheid gemaakt tussen kleine en grote publicaties of tussen belangrijke en minder belangrijke werken. Als een publicatie op het eerste gezicht niet over Huizinga lijkt te gaan, is deze voorzien van een specificering. Omdat de titels allemaal in de oorspronkelijke taal worden aangeboden, is het begeleidend commentaar hier alleen in het Engels gegeven.

Huizinga Bibliography. Chronological Survey of Publications about Johan Huizinga (2019)

Bibliography

No Dutch historian received so much attention as Huizinga and this in many languages. For practical reasons this survey presents the newest publication always on top. To aim at a list as complete as possible, no difference has been made between small and large publications, neither between important and less important ones. When at first view a publication does not seem to deal with Huizinga, a specification is added. Because all titles are offered in the original language, the additional commentary here is only given in English.

Huizinga Bibliography. Chronological Survey of Publications about Johan Huizinga (2019)

 

C.T. van Valkenburg, J. Huizinga. Zijn leven en zijn persoonlijkheid. Amsterdam & Antwerpen 1946.

Johan Huizinga 1872-1972. Papers delivered to the Johan Huizinga Conference Groningen, 11-15 December 1972. W.R.H. Koops, E.H. Kossmann, Gees van der Plaat ed. The Hague 1973.

Rereading Huizinga. Autumn of the Middle Ages, a Century Later. Peter Arnade, Martha Howell, Anton van der Lem ed. Amsterdam 2019.

 

« Le gout du sang et des roses » Relire L’Automne du Moyen Âgede Huizinga aujourd’hui. Élodie Lecuppre-Desjardin ed. Villeneuve d’Asq 2019.